چای لاغری دکتر سینا

 
 

 
 

 

خرید مجموعه آموزشی ویندوز سرور 2008 مدرک MCTS

مطالبی از قبیل پیکربندی DNS و یا Configuring DNS در ویندوز سرور 2008 ، آموزش زیر ساخت های شبکه در ویندوز سرور 2008 ، امنیت شبکه در سرور 2008