چای لاغری دکتر سینا

 
 

 
 

 

موزن میکرو تاچ سوئیچ بلید micro touch switch blade

موزن میکرو تاچ سوئیچ بلید یک سری کوچک مخصوص موهای ظریف, مثل گوش و بینی و سری بزرگتر مخصوص خط زن, اصلاح و همچنین جهت کوتاه کردن م...